Klimaendringer 4 Foto NTB Scanpix

Klimaendringene pågår nå, som pakistanerne opplevde gjennom monsunregn og dødelige oversvømmelser tidligere i år. The Global Climate Risk Index 2021 rangerte Pakistan som et av de mest sårbare landene i verden når det kommer til klimaendringer og hendelser tilknyttet ekstremvær. Større åpenhet rundt selskapenes klimarisikoer kan hjelpe til med å skaffe til veie en mer ambisiøs klimapolitikk, sier forskere. Foto: NTB Scanpix

KlimaendringeBildet viser en liten gutt i dypt vann i Pakistan.

Klimaendringene pågår nå, som pakistanerne opplevde gjennom monsunregn og dødelige oversvømmelser tidligere i år. The Global Climate Risk Index 2021 rangerte Pakistan som et av de mest sårbare landene i verden når det kommer til klimaendringer og hendelser tilknyttet ekstremvær. Større åpenhet rundt selskapenes klimarisikoer kan hjelpe til med å skaffe til veie en mer ambisiøs klimapolitikk, sier forskere. Foto: NTB Scanpix