Lena van Giesen Foto Per Henning NTNU

Støtten som Lena van Giesen mottar, vil bli brukt til utelukkende å forske på korallarten Lophelia pertusa i Trondheimsfjorden. Foto: Per Henning, NTNU

Lena van Giesen.

Støtten som Lena van Giesen mottar, vil bli brukt til utelukkende å forske på korallarten Lophelia pertusa i Trondheimsfjorden. Foto: Per Henning, NTNU