Great Barrier Reef Foto Oscar Pizarro NTNU

Å utvikle enklere undervannsroboter kan gi lavere terskel for å følge kontinuerlig med på havmiljøet: Her testes en av Oscars Pizarros prototyper ut ved Lizard Island i Great Barrier Reef, Australia. Foto: Oscar Pizarro, NTNU

Bildet viser en prototype på Great Barrier Reef i Australia.

Å utvikle enklere undervannsroboter kan gi lavere terskel for å følge kontinuerlig med på havmiljøet: Her testes en av Oscars Pizarros prototyper ut ved Lizard Island i Great Barrier Reef, Australia. Foto: Oscar Pizarro, NTNU