milliAmpere

Flere land er interessert i selvkjørende passasjerferger fra NTNU og Zeabuz. Nå testes ferga milliAmpere 2 ut på publikum. Til høyre i bildet sees forløperen, den langt mindre milliAmpere1. Foto: Kai T. Dragland/NTNU