Sykkeldeling 1 Foto Nancy Bazilchuk NTNU

Her er det mange sykler tilgjengelig. Men hvordan kan vi best balansere antallet tilgjengelige sykler og ledige parkeringsplasser gjennom en travel dag. Jens Gunnar H. Ellingsen jobber for Trondheim Bysykkel/UiP drift. Han må tenke på dette problemet hver da etter som han flytter sykler rundt i byen. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU

Sykler. Bildet viser utsetting av sykler.

Her er det mange sykler tilgjengelig. Men hvordan kan vi best balansere antallet tilgjengelige sykler og ledige parkeringsplasser gjennom en travel dag. Jens Gunnar H. Ellingsen jobber for Trondheim Bysykkel/UiP drift. Han må tenke på dette problemet hver da etter som han flytter sykler rundt i byen. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU