Kvikksølv 2 Foto Stephen Kohler – Copy

Det er ikke lett å studere Arktis i mørketida. Arven etter Nansen-prosjektet skal gi oss mer innsikt i fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i Barentshavet året rundt. Foto: Stephen Kohler

Kvikksølv. Bildet viser forskere på et frossent skip.

Det er ikke lett å studere Arktis i mørketida. Arven etter Nansen-prosjektet skal gi oss mer innsikt i fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i Barentshavet året rundt. Foto: Stephen Kohler