PCM

Illustrasjon som viser hva som skjer med molekylene i et faseendringsmateriale som lagrer varme. Illustrasjon: Doghouse/Knut Gangåssæther

Dette skjer med molekylene i et PCM-materiale som brukes til varmelagring.