Spisevaner 2 Illustrasjonsfoto Shutterstock NTB

Barn i skolepliktig alder får de antatt usunne spisevanene først etter at de har fått høyere BMI. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Barn i skolepliktig alder får de antatt usunne spisevanene først etter at de har fått høyere BMI. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB