20220531_121239

Lusefanger. Bildet viser telling av lakseluslarver i åpen sjø.