3 USV-team Emily og Tomasz ute – best Foto Live Oftedahl

Emily Venables og Tomasz Piotr Kopec fra Universitetet i Tromsø deltok med den ubemannede båten Apherusa som gjorde akustiske målinger, samt målinger av temperatur, saltholdighet og dybde i vannet. Foto: Live Oftedahl

Emily Venables og Tomasz Piotr Kopec fra Universitetet i Tromsø deltok med den ubemannede båten Apherusa som gjorde akustiske målinger, samt målinger av temperatur, saltholdighet og dybde i vannet. Foto: Live Oftedahl