2 Asgeir Sørensen Kongsfjorden

Asgeir J. Sørensen ledet forskningsinnsatsen i Ny-Ålesund. Han er professor i marin teknikk og leder for Senter for fremragende forskning NTNU AMOS. Foto: Eirik Sivertsen

AMOS. Bildet viser Asgeir J. Sørensen

Asgeir J. Sørensen ledet forskningsinnsatsen i Ny-Ålesund. Han er professor i marin teknikk og leder for Senter for fremragende forskning NTNU AMOS. Foto: Eirik Sivertsen