UV grafting av membraner fra venstre tekniker Lars Eric Mollan Parnas, Foresker Eugenia Mariana Sandru of seniorforsker Per Mart

Tre forskere i laboratoriet, her utvikles membraner.

Forskerteam i laben.

Å tilføre energi i form av UV-lys er en av teknikkene som brukes for å gjøre materialet reaktivt. F.v: Tekniker Lars Eric Molland Parnas, forsker Per Martin Stenstad og forsker Eugenia Mariana Sandru. Foto: SINTEF