Parafin Tom Erik Lystad Foto Knut Falch NTB

Tidligere var det helt vanlig å fylle opp en tank i huset med olje eller parafin. Her fagmannen Tom Erik Lystad i 2004. Foto: Knut Falch, NTB

Oljefyring. Bildet viser fagmannen Tom Erik Lystad som fyller på en tank.

Tidligere var det helt vanlig å fylle opp en tank i huset med olje eller parafin. Her fagmannen Tom Erik Lystad i 2004. Foto: Knut Falch, NTB