Fiskesprett Foto Colourbox

Er denne steinen god? Olav Rømcke og Simen A. Å. Ellingsen svarer på et innsendt spørsmål om hvorfor en flat stein spretter på vann, også kalt fiskesprett, smutt eller flyndre. Foto: Colourbox

Fiskesprett. Bildet viser stein på stranden.

Er denne steinen god? Olav Rømcke og Simen A. Å. Ellingsen svarer på et innsendt spørsmål om hvorfor en flat stein spretter på vann, også kalt fiskesprett, smutt eller flyndre. Foto: Colourbox