2_Eksepsjonelt godt bevarte piler fra bronsealderen har smeltet ut av Løpesfonna i Oppdal. Disse har intakt surring og spisser lagd av skjell. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet