342-fh_000529

Ikke bare var Görings planer for norsk aluminium vilt overoptimistiske. De allierte begynte å bombe industristeder I Norge for å hemme produksjonen av materialer for Tyskland. Her fra bombingen av den store, tyske magnesiumfabrikken på Herøya. Bombingen fant sted mellom to skift for å redusere antallet norske omkomne. Foto: US National Archives and Records Administration, U.S. Air Force Number 26027AC

Aluminium. Bildet er fra bombingen av Herøya.

Ikke bare var Görings planer for norsk aluminium vilt overoptimistiske. De allierte begynte å bombe industristeder I Norge for å hemme produksjonen av materialer for Tyskland. Her fra bombingen av den store, tyske magnesiumfabrikken på Herøya. Bombingen fant sted mellom to skift for å redusere antallet norske omkomne. Foto: US National Archives and Records Administration, U.S. Air Force Number 26027AC