hias_21-RESIZE

Her blir avløpsvann til miljøvennlig og fosforholdig gjødsel. Hoto: Hias

Fra fosforproduksjon på Hamar