SINTEFs lokaler i Kongsberg

SINTEF forener forskning og industri i Kongsberg

Som et ledd i det grønne skiftet oppretter SINTEF kontor i Kongsberg. I samarbeid med regionens næringsliv skal partnerne fokusere på forskning og innovasjon. Målet er å å skape en bærekraftig industri som kan bli et grønt alternativ til dagens oljeeksport.

For å gjennomføre det grønne skiftet har Norge satt seg ambisiøse klimamål. Innen utgangen av 2030 skal FNs bærekraftsmål være nådd, og utslippene av klimagasser skal være redusert med 55 prosent. Norge skal bli et lavutslipssamfunn innen 2050. Det innebærer at Norge går over fra et forbrukssamfunn til et bærekraftig samfunn, og finner nye industrier og alternativer til oljen.

Denne utfordringen kan Norge løse i skjæringspunktet mellom teknologi og industri, ifølge Skandinavias største forskningsinstitutt, SINTEF.

–  Skal Norge ha en levedyktig industri i fremtiden må vi satse på teknologi- og forskning innen vareproduksjon. Kongsberg er en attraktiv arena med sitt sterke industrimiljø, og derfor valgte vi å etablere et kontor i regionen, sier Silje Aschehoug som er administrerende direktør i SINTEF Manufacturing.

Kontoret åpnes i lokalene til Kongsberg Innovasjon, som er positive til samarbeidet og vekstmulighetene. 

–  Ved å koble forskningsmiljøet til kompetansenettverket vi allerede har på Kongsberg, er jeg sikker på at vi vil se flere synergier på tvers mellom industri, akademia og næringsliv. Dette vil skape nye industrimuligheter og vekst,  sier Svein-Olav Torø som er daglig leder i Kongsberg Innovasjon. 

Forskere i arbeid ved SINTEFs batterilab i Trondheim. Foto: Edvin Wiggen Dahl / SINTEF

Forskning kan skape nye arbeidsplasser

I 2021 har SINTEF Manufacturing jobbet sammen med konsortiet i Kongsberg Klyngen hvor de har samarbeidet om prosjekter knyttet til batteriutvikling, 3D-printing og industri 4.0 – sistnevnte er også kjent som den fjerde industrielle revolusjonen. Denne revolusjonen knytter menneske og maskin sammen via, blant annet, Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR). Målet er å  helautomatisere fabrikker som produserer varer uten feil og skape nye, grønne arbeidsplasser i Norge.