Enzymer 1 Foto Colourbox

Forskerne vil bruke den nye metoden for å lete gjennom DNA-prøver fra flere miljøer som kan gi oss interessante enzymer. Det inkluderer kalde steder i Nord-Norge, det varme klimaet i Spania og kompostdynger i Storbritannia. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Enzymer. Bildet er fra kysten i Nord-Norge.

Forskerne vil bruke den nye metoden for å lete gjennom DNA-prøver fra flere miljøer som kan gi oss interessante enzymer. Det inkluderer kalde steder i Nord-Norge, det varme klimaet i Spania og kompostdynger i Storbritannia. Illustrasjonsfoto: Colourbox