Mus 2 Foto Christiana Bjørkli NTNU

Prekliniske studier gjøres i forkant av studier på mennesker. Som regel brukes ulike forsøksdyr. Mest vanlig er mus og rotter. Foto: Christiana Bjørkli, NTNU

Alzheimers. Bildet viser en mus.

Prekliniske studier gjøres i forkant av studier på mennesker. Som regel brukes ulike forsøksdyr. Mest vanlig er mus og rotter. Foto: Christiana Bjørkli, NTNU