Mikrodialyse setup Foto Christiana Bjørkli NTNU

Oppsett av utstyr under dyreforsøkene. Foto: Christiana Bjørkli, NTNU

Alzheimers. Bildet viser oppsett av forsøksutstyr.

Oppsett av utstyr under dyreforsøkene. Foto: Christiana Bjørkli, NTNU