Internet,Shopping,Safety.,Unsecured,Data,Concept.,Online,Shopping,Safety,And

Foto med blåtoner av hånd som farer over datatastatur.

Ansvarsfølelsen og viljen til å lage sikker programvare har økt blant programvareutviklere det siste tiåret. Men den økte iveren etter å ta ansvar, har ikke forhindret at programvare stadig utvikles med kjente sårbarheter, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / Virrage Images