Figur 1 Illustrasjon av resiliens

resiliens i kristisk infrastruktur