Film som beskytter mot mineralsk belegg

Fingre på en hånd viser fram metallskive som er dekt med en blank, svart "film".