Vannkraft 1 Foto Shutterstock NTB

Å bygge ut vannkraften i Norge vil verken kreve nye vannmagasiner eller utvidelser av de vi allerede har. Men det vil kreve flere tunneler, større turbiner og at vi begynner å bruke pumper i vannkraftverk vi allerede har. Foto: Shutterstock, NTB

Vannkraft. BIldet viser et kraftverk.

Å bygge ut vannkraften i Norge vil verken kreve nye vannmagasiner eller utvidelser av de vi allerede har. Men det vil kreve flere tunneler, større turbiner og at vi begynner å bruke pumper i vannkraftverk vi allerede har. Foto: Shutterstock, NTB