Elektrolysør RYE

Elektrolysøanlegget som omdanner fornybar energi til hydrogen for lagring. Foto: Tonje Nermark.