Luktesans Illustrasjon Shutterstock NTB Kolbjørn Skarpnes NTNU

Luktesansen ble utviklet tidlig i evolusjonshistorien. Derfor finner vi store likheter mellom svært ulike arter. Illustrasjon: Shutterstock, NTB, Kolbjørn Skarpnes, NTNU

Luktesansen. Bildet viser en nattsvermer og en nese side om side.

Luktesansen ble utviklet tidlig i evolusjonshistorien. Derfor finner vi store likheter mellom svært ulike arter. Illustrasjon: Shutterstock, NTB, Kolbjørn Skarpnes, NTNU