Elastomer vegger Foto Zhang et al NTNU

Forskerne så på veggene mellom de myke og de harde områdene ved å bruke et atomkraftmikroskop. Illustrasjon: Zhang et al, NTNU (2021)

Elastomer. Bildet viser strukturer i materialet.

Forskerne så på veggene mellom de myke og de harde områdene ved å bruke et atomkraftmikroskop. Illustrasjon: Zhang et al, NTNU (2021)