Mount Pinatubo Foto WIkimedia Commons

Mount Pinatubo hadde utbrudd i 1991. Det senken temperaturen på kloden. Kan vi gjøre noe lignende på kunstig måte? Foto: Dave Harlow, United States Geological Survey, Wikimedia Commons, Public Domain

Geoengineering. Bildet viser Mount Pinatubos utbrudd i 1991.

Mount Pinatubo hadde utbrudd i 1991. Det senken temperaturen på kloden. Kan vi gjøre noe lignende på kunstig måte? Foto: Dave Harlow, United States Geological Survey, Wikimedia Commons, Public Domain