Bjørn 2 Foto Shutterstock NTB

At bakterier utvikler motstandsdyktighet mot antibiotika er et stort problem, også for mennesker. Derfor er det smart for både bjørner og oss å begrense bruken. Foto: Shutterstock, NTB

Antibiotika. Bildet viser en bjørnunge.

At bakterier utvikler motstandsdyktighet mot antibiotika er et stort problem, også for mennesker. Derfor er det smart for både bjørner og oss å begrense bruken. Foto: Shutterstock, NTB