Ask Knut prototype Illustrasjon NTNU

En prototype av Ask Knut. Illustrasjon: NTNU

Havis. Illustrasjonen viser en prototype av Ask Knut.

En prototype av Ask Knut. Illustrasjon: NTNU