Barns lek 5 Foto Shutterstock NTB

Alle tre generasjoner i undersøkelsen gir uttrykk for at de lekte mye. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Lek. Bildet viser barn som hopper paradis.

Alle tre generasjoner i undersøkelsen gir uttrykk for at de lekte mye. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB