Bildet skal illustrere en gutt som er trist og har spiseproblemer / spiseforstyrrelser
Mange unge har så store problemer med spising at det utgjør en risiko for deres psykiske helse. De har også i større grad selvmordstanker. Foto: Shutterstock/NTB

Gutters problemer med kropp og spising må tas alvorlig

Det har vært forsket mye mer på spiseproblemer hos jenter enn hos gutter. Symptomene er forskjellige, og kroppene er forskjellige. – Å måle BMI passer ikke så godt for å fange opp problemer hos gutter, sier NTNU-forsker Farzaneh Saeedzadeh Sardahaee.

Det er klare sammenhenger mellom dårlig psykisk helse og spiseproblemer. Det viser en studie som har gjennomgått data fra tilsammen 7350 tenåringer som deltok i Ung-HUNT3 (2006-08).

NTNU-forsker og spesialist i psykiatri, Farzaneh Saeedzadeh Sardahaee, som gjennomførte studien som sin doktorgradsavhandling, mener de sosiale kroppsidealene må utfordres.

– Vi må snakke om idealene vi setter for gutter og jenter. Det er viktig å forebygge uheldige virkninger av spiseproblematikk hos disse unge, sier forskeren.

Mange unge har spiseproblemer

– Det store omfanget av spiseproblematikk i samfunnet er overraskende, sier psykiateren og forskeren.

Mange unge har så store problemer med spising at det utgjør en risiko for deres psykiske helse.

Bildet viser forsker Farzaneh Saeedzadeh Sardahaee, som har forsket på spiseproblemer

– Det store omfanget av spiseproblematikk i samfunnet er overraskende, sier psykiater og forsker Farzaneh Saeedzadeh Sardahaee.

– Det er på tide å se breiere på problemfeltet, slik at vi ikke kun ser på de unge med en diagnostisert spiseforstyrrelse. Det er mange som ikke har fått denne diagnosen, fordi problemene deres endrer seg over tid i både art og omfang. Da passer de ikke inn i diagnosesystemet.

– Disse unge har likevel alvorlige problemer som de ikke får hjelp for siden de ikke har en diagnose, sier hun.

Hun påpeker at det ved en skole med 200 elever typisk vil være cirka 34 som har spiseproblematikk.

Høyner risikoen for selvmordstanker

Generelt går veldig lite forskningsmidler til forskning på unges psykiske helse og forhold til kropp og mat, ifølge Saeedzadeh Sardahaee. Og innenfor forskningen som gjøres, er unge gutter en oversett gruppe.

– Det har vært forsket mye mer på spiseproblemer hos jenter enn hos gutter. Symptomene er forskjellige, kroppene er forskjellige.

– Å måle BMI passer ikke så godt for å fange opp problemer hos gutter, som oftere driver med styrketrening. Noen tar også anabole steroider. I tillegg har spiseproblemer vært sett på som jenteproblemer.

Hennes forskning har vist at jenter og gutter som hadde spiseproblemer og som vurderte kroppen sin som “ikke som andres”, eller var misfornøyde med egen vekt, hadde mellom dobbel og femdobbel risiko for selvmordstanker. Risikoen var høyere blant gutter.

Andelen med selvmordstanker i hele utvalget var 23 prosent. Blant de med spiseproblemer hadde 44,1 prosent av dem med lav appetitt som spiste lite, selvmordstanker.

Og i gruppen med overspising og ukontrollert appetitt var andelen 35 prosent. Blant unge uten spiseproblemer hadde 20,5 prosent selvmordstanker.

Bekymring farligere enn overvekt

Forskningsstudien avdekket også at bekymring for egen vekt er verre for den psykiske helsen enn faktisk overvekt.

– Hvis de i tillegg hadde overestimert egen kroppsstørrelse, var den psykiske belastningen fem ganger høyere.

Farzaneh Saeedzadeh Sardahaee sin forskning påviste også at genene påvirker i hvilken grad og hvilke spiseproblemer de unge utvikler. Typisk vil tynne være disponert for å utvikle anoreksi, mens unge med mer fett på kroppen har større disposisjon for å utvikle problemer med overspising og bulimi.

 

Forskningen viste

  • Unge med spiseproblematikk er mer utsatt for andre psykiske helseplager
  • Unge med spiseproblematikk har høyere risiko for selvmordstanker
  • Genetisk disposisjon for fedme gir også økt risiko for spiseproblematikk
  • Unge med overvekt, vektbekymring og som vurderer kroppen sin som større enn den er, har høyere risiko for psykiske problemer
  • Bekymring knyttet til vekt henger sammen med psykiske plager
  • Unge gutter er mer utsatt enn unge jenter
 

Referanse: