Barnedødelighet utdanning 2 Foto Shutterstock NTB

I utviklingsland dør noe over ti prosent av barna før de er fem år. I Norge er andelen 0,3 prosent. Gjennomsnittet verden over er nå noe under 5 prosent. Foto: Shutterstock, NTB

Utdanning. Bildet viser prematurt barn.

I utviklingsland dør noe over ti prosent av barna før de er fem år. I Norge er andelen 0,3 prosent. Gjennomsnittet verden over er nå noe under 5 prosent. Foto: Shutterstock, NTB