Barnedødelighet og utdanning Foto Shutterstock NTB

Betydningen av utdannelsen til foreldrene blir viktigere jo eldre barna blir. Jo høyere utdannelse, desto bedre går det i snitt med barna. Foto: Shutterstock, NTB

Utdanning. Bildet viser tom krybbe med to kosedyr.

Betydningen av utdannelsen til foreldrene blir viktigere jo eldre barna blir. Jo høyere utdannelse, desto bedre går det i snitt med barna. Foto: Shutterstock, NTB