Silisium avgasser 3 Foto Vegar Andersen

Både avgassen og forbrenningslufta ble analysert ved hjelp av to gasskromatografer, FTIR-målinger og LaserGas II instrumenter fra NEO Monitors AS. Foto: Vegar Andersen

Silisium. Bildet viser noen av måleinstrumentene som ble brukt.

Både avgassen og forbrenningslufta ble analysert ved hjelp av to gasskromatografer, FTIR-målinger og LaserGas II instrumenter fra NEO Monitors AS. Foto: Vegar Andersen