Batterilab på SINTEF
Stig Yngve Martinsen (med ryggen til) og Kaushik Jayasayee som tester battericeller i et av SINTEF/NTNUs laboratorier på Gløshaugen. Foto: Edvin Wiggen Dahl

Nytt batterilaboratorium skal gi starthjelp til batteriprodusenter

SINTEF investerer 45 millioner i SINTEF Battery Lab. Det gir norske aktører verktøykassen som trengs for å skape 20 000 arbeidsplasser innenfor batteriproduksjon.

Fornybar energi og gode råmaterialer alene er ikke nok for å konkurrere på internasjonalt nivå. Det pågår et globalt kunnskapskappløp i alle deler av verdikjeden knyttet til produksjon, bruk og gjenbruk av batterier. Nå rigger SINTEFs 150 batteriforskere infrastrukturen som skal til for å realisere den nye norske batteriindustrien og møte den internasjonale konkurransen.

Lykkes vi med å etablere battericelleproduksjon her i Norge, kan vi få en batteriomsetning til en verdi av 90 milliarder norske kroner og sysselsette 20 000 personer per år i 2030. Et marked som mest sannsynlig vil doble seg innen 2050. Dette anslo NHO- rapporten “Grønne elektriske verdikjeder” i fjor. Men dette forutsetter imidlertid en betydelig satsing nå.

– Batteri-industrien etableres her og nå, og Norge må utnytte mulighetsvinduet nå for å ta del i utviklingen. Uten forskningsinfrastruktur blir vi stående i startgropa, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Norske aktører sitter på kompetansen som trengs

Stadig flere snuser på batteriproduksjon og ønsker å etablere seg. Skal vi klare å henge med i det internasjonale kappløpet må Norge være rigget med kompetanse og infrastruktur.

Norge har svært gode tradisjoner og kompetanse på utvinning og foredling av råmaterialer og metaller. Sammen med at produksjonen kan foregå basert på billig og fornybar kraft tyder alt på at kunnskapen blir nøkkelen til å være i posisjon til å levere de mest konkurransedyktige batteriene i verden – både når det kommer til klimafotavtrykk og kostnad.

Dette er årsaken til at SINTEF nå investerer 45 millioner i SINTEF Battery Lab. Her skal batteriforskere i verdensklasse bistå kunder med å utvikle, verifisere teknologier før den skaleres opp til fabrikknivå. SINTEF har selv investert i dette laboratoriet, men har håp om å få vesentlig støtte fra Forskningsrådets infrastrukturprogram.

Tollbarriere skal ikke bremse utviklingen

Arbeidet med å få laboratoriet klart fortsetter på høygir. Viktigheten ble enda klarere da det nylig ble kjent at Brexit-avtalen mellom EU og Storbritannia vil gi norskproduserte batterier for elbiler et tolltillegg på 10 prosent.

– Det arbeides intenst med flere gode løsningsspor for dette innen handelspolitikken. Som et lite land må vi ligge i kunnskapsfronten hvis vi skal kunne lykkes som eksportnasjon. Vi fortsetter derfor arbeidet på høygir med å få laboratoriet klart for å støtte våre kunder så fort som mulig, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.