TEM Legeringer Illustrasjon Adrian Lervik NTNU

Her er et konvensjonelt bilde av hva du kan se i et TEM, sammenlignet med det folk vet NTNU nå har observert på atomnivå. Illustrasjon: Adrian Lervik, NTNU

Her er et konvensjonelt bilde av hva du kan se i et TEM, sammenlignet med det folk vet NTNU nå har observert på atomnivå. Illustrasjon: Adrian Lervik, NTNU