Adrian Lervik Foto NTNU

Adrian Lervik og kollegene greide for første gang å ta bilder på atomnivå som kunne forklare hvorfor legeringer blir sterkere i romtemperatur. Det gjorde de med transmisjonselektronmikroskopet i Trondheim. Foto:

Legeringer Bilder viser Adrian Lervik ved TEM.

Adrian Lervik og kollegene greide for første gang å ta bilder på atomnivå som kunne forklare hvorfor legeringer blir sterkere i romtemperatur. Det gjorde de med transmisjonselektronmikroskopet i Trondheim. Foto: