Gamle madrasser
Et nytt forskningsprosjekt vil halvere miljøavtrykket fra en seng. Det er en god ide; hele ti prosent av avfallet på en søppeldynge er madrasser. Illustrasjonsfoto: iStock

Kunsten å halvere miljøavtrykket til en seng

En europeisk rapport viser at madrasser står for 10 prosent av massen som sendes til søppeldynger. Ny miljøsatsing bærer sengen fra vugge til vugge, ikke fra vugge til grav.

Dagens senger har en levetid på cirka 15 år. Etter det ender de opp som avfall, og svært lite av sengen gjenbrukes. 

Dette miljøavtrykket skal endres i forskningsprosjektet Wondrest med SINTEF, NTNU og Wonderland. Prosjektet tar for seg en sengs livsløp fra start til slutt. Det skal sikre at hvert ledd i prosessen er miljøvennlig og bærekraftig. Totalt sett skal miljøavtrykket reduseres med 50 prosent.

– En seng er et stort miljøprodukt som er sammensatt av flere materialer. Det er viktig å gjenbruke disse materialene, slik at de ikke ender opp med å brennes opp. Samtidig må vi finne nye, miljøvennlige materialer som reduserer CO2-utslippene, sier Einar Hareide, seniorrådgiver i SINTEF.

Forbrukeren forventer grønn søvn

Ifølge Wonderlands administrerende direktør, Lars Stenerud, forventer dagens forbrukere bærekraftige senger.

– Kunden etterspør mer kunnskap rundt dagens produkter. De vil ha det beste fotavtrykket, sier Stenerud.

Ut ifra den voksende etterspørselen har dette prosjektet blitt til, som er en miljøsatsing på 33 millioner kroner med støtte fra Forskningsrådet. 

I korte trekk skal prosjektet:

  • gjennomføre en miljøanalyse som gir tall på CO2-utslipp
  • utvikle en prototype-seng med bærekraftig design
  • sette alt sammen i en sirkulær verdikjede som er utdypet nedenfor

Sengen reiser fra vugge til vugge

Høres begrepet «fra vugge til grav» kjent ut? Det forklarer hvordan et produkt går fra fabrikk til forbruk til forvitring i søppeldyngen. Fra «vugge til vugge», derimot, betyr at produktet får et nytt liv etter «døden». Figuren nedenfor demonstrerer hvordan en slik sirkulær verdikjede fungerer i praksis.

 

Sirkulær verdikjede.

Å skape bærekraftige produkter krever innsats fra alle ledd i prosessen. Sirkelen starter med at man bruker så få råvarer som mulig i produksjonen. Avslutningsvis forsøker man å gjenvinne så mye som mulig av den brukte sengen. Illustrasjon: Wonderland

De fleste av oss tenker at en seng er noe som står på soverommet, og som kastes når den blir utslitt. For hvem vil vel kjøpe en brukt madrass? Men i en sirkulær verdikjede er forbruk bare et av syv steg.

– I fremtiden vil du kanskje kunne oppgradere og reparere deler av sengen over tid. Så slipper du å kaste hele sengen, sier Hareide i SINTEF.

Design for demontering

Produktdesign er mer enn kunst og farger. I bærekraftig kontekst handler det om hvordan produktet er bygd opp fra grunnen av.

– Vi ser på mulighetene for å lage en seng som er designet for demontering slik at det blir enklere å kildesortere den. Man kan oppnå effektiv og lett produksjon med færrest mulig deler, sier Hareide.

Et av prinsippene som kan ligge til grunn for prototype-sengen er design for demontering. Det innebærer at sengen bygges opp i deler som er enkle å skille fra hverandre. Dette kalles modularitet, og det gjør det enkelt å gjenvinne materialene i sengen. For eksempel kan en modulær madrass ha flere lag med materialer som må kildesorteres hver for seg. Det er som å bygge en seng med legoklosser.

– Modularitet er svært viktig for å kunne reparere og resirkulere et produkt, sier forsker Oda Ellingsen i NTNU. Vi fikk dette innspillet tidlig, at man må designe sengen slik at den lett kan tas fra hverandre.

Gjør klart for et godt etterliv

Når prototype-sengen og den sirkulære verdikjeden er klar skal man ha redusert miljøavtrykket og forlenget levetiden. Samtidig utvikles en bærekraftig forretningsmodell som skal ta ansvaret for hele livsløpet til produktet, og den vil kunne brukes av andre bedrifter.

– Vi ønsker å utvikle en ny mønsterpraksis som andre bedrifter kan følge. Som en god norsk bedrift har vi et ansvar å være transparente overfor universiteter og forskningsverden, sier Stenerud i Wonderland.

Referanse:

Cordella, M. og Wolf, O., 2013. Revision of the EU Ecolabel Criteria for Bed Mattresses – BACKGROUND REPORT and PROPOSAL FOR CRITERIA REVISION. Joint Research Centre, [online]