Lærere fra Matematikk-senteret
Til tross for felles rammeplaner er lærerutdanningene ulike, og dette har konsekvenser for matematikkundervisningen i den norske skolen. Nå starter NTNU et unikt deltidsstudium som skal bidra til videre utvikling av matematikklærerutdanningspraksis i Norge. Foto: Matematikksenteret

Matematikk-lærer-lærerne på skolebenken

Hvordan skal barn og unge i Norge gjøre det enda bedre i matematikk? Svaret kan ligge hos lærerutdannerne.

Norske elevers kunnskap i matematikk ligger midt på treet i europeisk sammenheng. Det er derfor satt i gang forskningsprosjekter og tiltak, både for å styrke undervisningen i skolen og lærernes kompetanse.

Men hva med lærerutdannerne? Hvilken betydning har undervisningen ved lærerutdanningene for elevenes matematiske utvikling? Dette har ikke hatt like stort fokus – før nå.

Ulik bakgrunn – ulik undervisning

Matematikkfaget i dagens lærerutdanning handler ikke om å bare kunne matematikk eller å kunne gjengi matematikkdidaktisk teori. Bildet er mye mer komplekst enn som så:

Lærerstudentene må lære å bruke kunnskapen i praksis. De må lære hvordan de kan bidra til at elevene virkelig forstår matematikken, og hvordan de kan fremme elevenes engasjement og gjøre matematikklæringen meningsfull for elevene. 

Utfordringen er at det ikke fins noen utdanning for å forberede matematikklærerutdannerne til dette komplekse arbeidet.

Noen har studert matematikk eller matematikkdidaktikk som vitenskapsfelt, andre har bakgrunn fra undervisning i skolen. De ulike ståstedene påvirker undervisningen av de kommende matematikklærerne, og dette påvirker igjen elevenes muligheter for å lære matematikk i skolen.

Nå blir det satt igang videreutdanning

Matematikksenteret NTNU og MatRIC ved Universitetet i Agder starter opp et deltidsstudium om hva det innebærer å undervise i matematikk ved lærerutdanningene. Dette inneholder fordypning i både matematikk og matematikkdidaktikk, med sterke koblinger både til forskningsfeltet og praksisfeltet.

Med seg har de flere av verdens ledende forskere på feltet.

– Matematikk-klasserommet har endret seg såpass mye, og forventningene til lærerutdannere er langt mer enn avansert matematisk kunnskap eller matematikk-didaktisk kunnskap. Derfor trenger vi en arena der også lærerutdannere kan utvikle praksisen i sitt klasserom, sier Kjersti Wæge. Hun er leder for Matematikksenteret og en av initiativtaker til den nye videreutdanningen.

Les mer om deltidsstudiet for lærerutdannere i matematikk