Krigerhjelm Valsgärde dunputer Foto Joe Mabel Wikimedia Commons

Krigere skulle ligge godt også i det hinsidige. Og det var ikke likegyldig hvilke fjær de hadde i putene sine. Denne hjelmen ble også funnet i Valsgärde. Foto: Joe Mabel, Wikimedia Commons

Krigerhjelm fra Valsgärde.

Krigere skulle ligge godt også i det hinsidige. Og det var ikke likegyldig hvilke fjær de hadde i putene sine. Denne hjelmen ble også funnet i Valsgärde. Foto: Joe Mabel, Wikimedia Commons