Krigere med fuglepryd.

Ifølge nordisk folketro var det viktig hva slags type fjær døendes dunputer inneholdt.

Ifølge nordisk folketro var det viktig hva slags type fjær døendes dunputer inneholdt.