Verdikjede ALT oppdatert

Nei, dette er ikke kart over metronettet i Paris. Det er transportveiene for landbruksvarer fra jord til bord, fra produsent til forbruker. Grafikk: Ingvild Kvike