Geirangerfjorden
Den dype, blå Geirangerfjorden står på UNESCOs verdensarvliste og er omkranset av majestetiske fjelltopper, ville fossefall og frodig vegetasjon. Det er ikke rart at fjorden tiltrekker seg 700 000 turister i løpet av noen korte sommermåneder. Foto: Morgan Berg

Grønn kai skal gi grønn fjord

Det kan skje store ting med cruisetrafikken i Geirangerfjorden. Mindre fartøy og tilpassede kaianlegg kan være løsningen for å ta vare på verdensarven.

 Mange av de som vil oppleve Geirangerfjorden kommer sjøveien i cruiseskip. Disse store skipene drives i dag på fossilt drivstoff, men Stortinget har vedtatt krav om nullutslipp i verdsarvfjordene fra 2026.

Nye løsninger med utslippsfrie fartøy

Nå skal NTNU sammen med Stranda kommune komme frem til gode løsninger gjennom prosjekt «grønn kai».

– Vi ønsker å være med på å gjøre sjøområdet i og rundt Geirangerfjorden til en enda flottere og mer miljøvennlig turistattraksjon i fremtiden, sier hans Petter Hildre. Han er instituttleder ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk på NTNU.

Håndtering av turisme

Til vanlig er det rundt 200 fastboende i bygda Geiranger, og inntekten fra tilreisende er livsgrunnlaget til mange av disse. Den har også stor betydning for andre deler av næringslivet på hele Sunnmøre.

Sjøveien det beste og mest realistiske alternativet

Vei-infrastrukturen i området er ikke tilrettelagt for å håndtere større trafikk enn det er i dag. Sjøveien forbi Stranda og Hellesylt, steder som ligger utenfor verdensarvområdet, er derfor det beste alternativet i dag for å håndtere passasjertrafikk.

– Prosjektet skal utrede mulighetene for ny kai-infrastruktur ved bygdene Stranda og Hellesylt, sier Rita Berstad Maraak. Hun er hamnesjef i Stranda kommune.

– Herfra kan passasjerer gå over i mindre, utslippsfrie fartøy som kan ta dem innover i Geirangerfjorden og det vernede området.

Krevende å flytte så mange mennesker

Løsninger hvor et stort antall cruisepassasjerer skal flyttes over i nullutslippsfartøy på en effektiv og trygg måte og i kombinasjon med fergetrafikk, finnes ikke i dag. 

Et stort cruiseskip kan ha inntil 5.000 passasjerer, og det vil være en krevende operasjon å flytte alle disse over i mindre båter. Effektive distribusjons- og logistikkløsninger vil bli en del av grønn kai-prosjektets oppgave å løse.

22.mars er det kick off til det som skal være et dynamisk innovasjonsprosjekt og en konseptstudie, med flere samarbeidspartnere fra næringsliv og kommuner.

– Et opplegg med grønne kaianlegg er altså noe helt nytt i vårt område, og vi vet på forhånd at det er snakk om kostbare investeringer, sier hamnesjefen.

Anlegget må forsynes med landstrøm og ladestrøm til utslippsfrie fartøy. I tillegg skal kloakk og avfall håndteres, da dette også er en del av kravet om nullutslipp.

Rita Berstad Maraak understreker at også estetikken er viktig, både for de tilreisende, og de som bor i området og har strandsona som utsikt fra stuevinduet.

– Forskningsmiljøet vårt og Stranda kommune skal se nærmere på alle disse tingene samlet, slik at kommunene har et beslutningsgrunnlag, avslutter Hildre.