BCiAgkGRo4Q

Grønn sorteringsmaskin sorterer plast som fyker forbi på transportbånd i forgrunnen.

Plastavfall av ulik tyngde på samlebånd sorteres med trykkluft . Kildesortering av myk og hard plast. Foto: © Ove Bergersen / NN / Samfoto