3_Foto Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet

Bakken var frossen, og det var et fint snødekke over marka. Det var ideelle forhold for denne typen arkeologiske undersøkelser. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet

Bildet viser kjøretøy med georadar på slep. Samme type som fant gravhauger.

Bakken var frossen, og det var et fint snødekke over marka. Det var ideelle forhold for denne typen arkeologiske undersøkelser. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet