P_Pleurotus_ostreatus

Østerssopp.
Foto: NTNU/Frid Kvalpskarmo Hansen

Foto av østerssopp.

Østerssopp. Foto: NTNU/Frid Kvalpskarmo Hansen