J_Cordyceps_militaris

Rød åmeklubbe (Cordyceps militaris) får insektslarver til å begrave seg selv levende ved hjelp av «mind control».
Foto: Jose Ramon Pato / Wikimedia commons

Foto av parasittisk sopp.

Rød åmeklubbe (Cordyceps militaris) får insektslarver til å begrave seg selv levende ved hjelp av «mind control». Foto: Jose Ramon Pato / Wikimedia commons