Skremmebud Illustrasjonsfoto Shutterstock NTB – Kopi

Så du tror du er smart når du legger inn skremmebud? Som regel risikerer du bare å betale for mye. Shutterstock, NTB

Bildet viser slesk byder.

Så du tror du er smart når du legger inn skremmebud? Som regel risikerer du bare å betale for mye. Shutterstock, NTB